جزییات افزونه

3126
شماره افزونه
3126
کد موسسه
GRC010
تاریخ اکتساب
July 1983
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Vitis
گونه
نام علمی
Vitis vinifera L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
VOSTITSA
شماره جمع‌آوری
VT080/83
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
July 1983
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شماره جمع‌آوری
VT080/83
موقعیت محل جمع‌آوری
KERKYRA ISL-LEFKIMI
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Vine Institute, National Agricultural Research Foundation
ارتفاع محل جمع‌آوری
۵۰
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b6ecc941-a1d3-4f6c-971c-2e1e91722a1c
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد