جزییات افزونه

NC004477
شماره افزونه
NC004477
کد موسسه
ESP004
تاریخ اکتساب
1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
MAPA, SEA, Madrid
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Vicia
گونه
نام علمی
Vicia faba L.
نام محصول ارائه شده
Haba
نامهای افزونه
شناسه دیگر
BGE001038 ESP004
شناسه دیگر
VF1079 ESP046
شناسه دیگر
BGHZ5157 ESP027
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
July 1978
موقعیت محل جمع‌آوری
Extremadura, Badajoz, Villafranca de los Barros
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
38.5625
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
-6.338611
ارتفاع محل جمع‌آوری
410
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]3.44.36.48.211.214.817.417.415.411.37.14.2
میانگین دما [°C]7.69.111.514.017.322.125.725.322.216.811.68.2
بیشینه دما [°C]11.813.916.619.823.529.434.033.229.122.416.212.2
بارش ماهانه [mm]68.063.067.054.042.023.04.05.026.063.075.074.0
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
16.0
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
11.8
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
0.4
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
63.3
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
34.0
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
3.4
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
30.6
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
9.1
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
24.3
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
24.4
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
8.3
بارش سالانه [mm]
564.0
بارش گرمترین ماه [mm]
75.0
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
4.0
بارش فصلی (ضریب انحراف)
52.0
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
217.0
بارش خشکترین ماه [mm]
32.0
بارش گرمترین منطقه [mm]
35.0
بارش سردترین منطقه [mm]
205.0

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b7aa135f-9d09-4418-af0e-2b41c2a3dc5c
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد