جزییات افزونه

BVAL-213053
شماره افزونه
BVAL-213053
کد موسسه
AUT001
تاریخ اکتساب
1971
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L.
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
Wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
Sipbachzeller Linie e
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
مزرعه
موقعیت محل جمع‌آوری
Bergham
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
47.916667
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
13.466667
ارتفاع محل جمع‌آوری
586
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]-7-6.1-2.61.35.79.110.610.272.7-1.1-4.8
میانگین دما [°C]-3.2-1.72.66.911.614.916.51612.77.62.3-1.7
بیشینه دما [°C]0.72.87.912.617.620.822.521.818.412.65.71.6
بارش ماهانه [mm]9685931011241671741521038589112
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
7
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
10
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
0.3
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
69.8
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
22.5
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
-7
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
29.5
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
15.8
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
-0.8
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
15.8
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
-2.2
بارش سالانه [mm]
1,381
بارش گرمترین ماه [mm]
174
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
85
بارش فصلی (ضریب انحراف)
26
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
493
بارش خشکترین ماه [mm]
274
بارش گرمترین منطقه [mm]
493
بارش سردترین منطقه [mm]
293

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b99789d7-1b1d-442f-97fa-4aa4ee30e21e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد