جزییات افزونه

AzGR-4309
شماره افزونه
AzGR-4309
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
28 July 1969
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Camphorosma
نام علمی
Camphorosma monspeliaca L.
نام محصول ارائه شده
komfor
نامهای افزونه
نام افزونه
Marsil kafirotu
شناسه دیگر
DERMAN-60 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-60 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-60
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
28 July 1969
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-60
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:b9e78f40-4805-4254-97c4-c33177f7ac7f
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016