جزییات افزونه

BVAL-213002
شماره افزونه
BVAL-213002
کد موسسه
AUT001
تاریخ اکتساب
1968
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
2
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L.
Crop
Wheat
محصول
Wheat
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
2 AUT016
نام افزونه
ritzlhofer
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:ba5814da-87ac-4478-a69f-49b0c6eaa893
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد