جزییات افزونه

W6 3096
شماره افزونه
W6 3096
کد موسسه
USA022
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
November 8, 1988
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
شماره افزونه اهداکننده
Abawi# 6
آرایه‌بندی
جنس
Phaseolus
نام علمی
Phaseolus lunatus L.
محصول
Beans
نام محصول ارائه شده
beans
نامهای افزونه
نام افزونه
Abawi# 6
شناسه دیگر
W6 3096 USA126
شناسه دیگر
Abawi# 6
شماره افزونه اهداکننده
Abawi# 6
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:bc20df77-74fc-42a4-a66b-44a6f351ee89
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 July 2014
ایجاد شد
داده ارائه نشد