جزییات افزونه

01C0106011
شماره افزونه
01C0106011
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1991
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Ancestral information (pedigree)
Eritrospermum 29-70-19/Ljutescens 26-67-211
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
K 52092
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
winter wheat
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
K 52092 RUS001
شماره افزونه اهداکننده
K 52092 RUS001
نام افزونه
Eritrospermum 35
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:bdd42dbf-5e16-448f-bd67-0d708c24079c
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد