جزییات افزونه

AzGR-4305
شماره افزونه
AzGR-4305
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
11 August 1974
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Humulus
گونه
نام علمی
Humulus lupulus L.
نام محصول ارائه شده
hop
نامهای افزونه
نام افزونه
Adi khamirmaya
شناسه دیگر
DERMAN-44 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-44 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-44
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
11 August 1974
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-44
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:bebf79ce-030b-472c-9d31-b47b3db71462
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016