جزییات افزونه

NC095500
شماره افزونه
NC095500
کد موسسه
ESP025
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه اهداکننده
SEA-Callosa
آرایه‌بندی
جنس
Eriobotrya
نام علمی
Eriobotrya japonica (Thunb) Lindl
نام محصول ارائه شده
Nispero japones
نامهای افزونه
شناسه دیگر
EJ009 ESP025
نام افزونه
Magdal
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
موقعیت محل جمع‌آوری
Andalucia
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:bf38b1c2-523f-46f8-9d39-dd18b34a4242
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد