جزییات افزونه

AzGR-4079
شماره افزونه
AzGR-4079
کد موسسه
AZE014
تاریخ اکتساب
10 May 1970
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Prangos
گونه
نام علمی
Prangos ferulacea (L.)Lindl.
نام محصول ارائه شده
hay plant
نامهای افزونه
شناسه دیگر
1/114-Pr AZE014
شناسه دیگر
SHA114 AZE015
شماره جمع‌آوری
SHA114
نام افزونه
Chasir
نام افزونه
alavi
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
10 May 1970
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SHA114
موقعیت محل جمع‌آوری
Kalbajar,vill.Yanshag,30 km to east from kalbajar
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۰٫۴۵
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۶٫۳۶۶۶۶۷
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱٬۷۱۲
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۶٫۱‎−۵٫۵‎−۲٫۱۳۷٫۲۱۰٫۷۱۳٫۹۱۳٫۴۹٫۹۵٫۱۰٫۸‎−۳٫۴
میانگین دما [°C]‎−۲٫۱‎−۱٫۵۲٫۳۸٫۳۱۲٫۴۱۶٫۳۱۹٫۸۱۹۱۵٫۶۱۰٫۲۵۰٫۵
بیشینه دما [°C]۲۲٫۵۶٫۸۱۳٫۶۱۷٫۵۲۲۲۵٫۶۲۴٫۶۲۱٫۴۱۵٫۳۹٫۲۴٫۴
بارش ماهانه [mm]۱۹۲۸۵۲۶۵۱۰۲۹۵۵۱۴۴۴۱۵۰۳۴۲۰
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۸٫۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۸
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۷۶
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۵٫۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۶٫۱
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۳۱٫۷
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۲٫۳
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
‎−۱٫۱
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۸٫۳
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۱٫۱
بارش سالانه [mm]
۶۰۱
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۰۲
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۹
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۵۰
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۶۲
بارش خشکترین ماه [mm]
۶۷
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۹۰
بارش سردترین منطقه [mm]
۶۷

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c029edc1-5d35-4dfa-9c9d-cfe592a5cce5
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
۲۸ اکتبر ۲۰۱۶