جزییات افزونه

AzGR-4296
شماره افزونه
AzGR-4296
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
16 July 1939
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Asparagus
گونه
نام علمی
Asparagus officinalis L.
نام محصول ارائه شده
asparagus
نامهای افزونه
نام افزونه
Darman gushuzumu
شناسه دیگر
DERMAN-34 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-34 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-34
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
16 July 1939
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-34
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c0e8e38e-3587-456c-a096-942d0e2d21b4
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016