جزییات افزونه

3079
شماره افزونه
3079
کد موسسه
GRC010
تاریخ اکتساب
August 1983
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Vitis
گونه
نام علمی
Vitis vinifera L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
ROUSOTRAG.
شماره جمع‌آوری
VT001/83
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
August 1983
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شماره جمع‌آوری
VT001/83
موقعیت محل جمع‌آوری
RETHYMNO-APOSTOLI
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Vine Institute, National Agricultural Research Foundation
ارتفاع محل جمع‌آوری
۶۰۰
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c1113283-38f8-402e-9f35-7bb4d6d0e293
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد