جزییات افزونه

NC006470
شماره افزونه
NC006470
کد موسسه
ESP004
تاریخ اکتساب
January 1979
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
ESP004
آرایه‌بندی
جنس
Vicia
گونه
نام علمی
Vicia faba L.
نام محصول ارائه شده
Haba
نامهای افزونه
نام افزونه
Cochinera
شناسه دیگر
BGE001554 ESP004
شناسه دیگر
VF1114 ESP046
شماره جمع‌آوری
16
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
May 26, 1978
منبع جمع‌آوری
مزرعه
شناسه ماموریت جمع‌آوری
E002
شماره جمع‌آوری
16
موقعیت محل جمع‌آوری
Andalucia, Cadiz, Alcala de los Gazules, Alcala de los Gazules/San Jose del Valle 16km
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ESP004
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
36.546389
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
-5.769722
ارتفاع محل جمع‌آوری
150
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]7.27.79.711.313.816.819.119.918.114.510.37.8
میانگین دما [°C]10.811.513.415.217.920.923.624.122.118.314.111.3
بیشینه دما [°C]14.415.417.219.022.025.128.128.426.122.217.914.8
بارش ماهانه [mm]100.097.0103.061.035.012.01.03.020.077.0113.0123.0
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
16.9
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
7.9
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
0.4
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
46.8
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
28.4
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
7.2
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
21.2
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
12.0
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
22.8
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
23.2
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
11.2
بارش سالانه [mm]
745.0
بارش گرمترین ماه [mm]
123.0
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
1.0
بارش فصلی (ضریب انحراف)
70.0
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
336.0
بارش خشکترین ماه [mm]
16.0
بارش گرمترین منطقه [mm]
24.0
بارش سردترین منطقه [mm]
320.0

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c1969ffd-f122-41e6-a309-b1744aa12901
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد