جزییات افزونه

AzGR-4320
شماره افزونه
AzGR-4320
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
8 June 1995
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Lepidium
نام علمی
Lepidium sativum L.
نام محصول ارائه شده
pepper
نامهای افزونه
نام افزونه
Vezery bozalag
شناسه دیگر
DERMAN-76 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-76 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-76
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
8 June 1995
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-76
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c1ecf1c7-5337-474e-a1fc-15d4276fea91
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016