جزییات افزونه

AzGR-4320
شماره افزونه
AzGR-4320
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
June 8, 1995
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Lepidium
نام علمی
Lepidium sativum L.
نام محصول ارائه شده
pepper-grass
نامهای افزونه
نام افزونه
Vezery bozalag
شناسه دیگر
DERMAN-76 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-76 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-76
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
June 8, 1995
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-76
کد موسسه جمع‌آوری کننده
AZE004
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c1ecf1c7-5337-474e-a1fc-15d4276fea91
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 February 2019
ایجاد شد
27 October 2016