جزییات افزونه

AzGR-4331
شماره افزونه
AzGR-4331
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
13 August 1997
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Reseda
گونه
نام علمی
Reseda lutea L.
نام محصول ارائه شده
mignonette
نامهای افزونه
نام افزونه
Sari rezeda
شناسه دیگر
DERMAN-91 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-91 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-91
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
13 August 1997
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-91
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c252f8a7-dca3-4d3f-ae76-ebd9334065b6
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
27 October 2016