جزییات افزونه

01C0101297
شماره افزونه
01C0101297
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1960
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Ancestral information (pedigree)
S-LV from Cujskaja dolina
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
K 39801
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
Crop
Wheat
محصول
winter wheat
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
K 39801 RUS001
شماره افزونه اهداکننده
K 39801 RUS001
نام افزونه
Eritrospermum 115
نام افزونه
ERYTHROSPERMUM 115
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c268fa79-3377-4ae1-8ffa-ad607fc34875
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد