جزییات افزونه

AzGR-4338
شماره افزونه
AzGR-4338
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
27 May 1995
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Apium
گونه
نام علمی
Apium graveolens L.
نام محصول ارائه شده
celery
نامهای افزونه
نام افزونه
Iyli kerevuz
شناسه دیگر
DERMAN-126 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-126 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-126
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
27 May 1995
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-126
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c2b8ca68-c4a2-4abb-9a52-0979d2ed1bf0
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016