جزییات افزونه

IWS 001 006 003 188
شماره افزونه
IWS 001 006 003 188
کد موسسه
BGR029
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Aegilops
گونه
نام علمی
Aegilops cylindrica
نام محصول ارائه شده
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c33235f2-8b5a-4b69-8616-b68488e95475
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد