جزییات افزونه

IWS 001 006 003 188
شماره افزونه
IWS 001 006 003 188
کد موسسه
BGR029
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Aegilops
گونه
نام علمی
Aegilops cylindrica
محصول
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c33235f2-8b5a-4b69-8616-b68488e95475
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد