جزییات افزونه

AzGR-4324
شماره افزونه
AzGR-4324
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
25 June 1962
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Crambe
گونه
نام علمی
Crambe orientalis L.
نام محصول ارائه شده
colewort
نامهای افزونه
نام افزونه
Sherg gatrani
شناسه دیگر
DERMAN-84 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-84 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-84
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
25 June 1962
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-84
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c3539df9-b50b-4ab6-9554-b6b7de8632e5
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016