جزییات افزونه

NC000348
شماره افزونه
NC000348
کد موسسه
ESP004
تاریخ اکتساب
November 1984
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
ESP080
شماره افزونه اهداکننده
NRGC04461
موسسه تکثیر ایمن
ESP004
آرایه‌بندی
جنس
Avena
گونه
نام علمی
Avena sativa L.
نام محصول ارائه شده
Avena
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
NRGC04461 ESP080
شماره افزونه اهداکننده
NRGC04461 ESP080
شناسه دیگر
BGE008138 ESP004
نام افزونه
AVENA
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
October 20, 1944
موقعیت محل جمع‌آوری
Cantabria, Cantabria, Potes
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
43.155556
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
-4.623889
ارتفاع محل جمع‌آوری
291
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]2.32.74.75.88.311.313.213.611.98.75.94.2
میانگین دما [°C]5.66.38.610.112.616.118.418.516.612.99.67.4
بیشینه دما [°C]9.010.012.714.617.020.923.723.521.417.213.410.7
بارش ماهانه [mm]67.058.056.080.064.055.039.051.064.083.0102.090.0
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
11.9
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
8.5
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
0.4
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
44.5
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
23.7
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
2.3
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
21.4
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
9.9
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
17.6
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
17.8
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
6.4
بارش سالانه [mm]
809.0
بارش گرمترین ماه [mm]
102.0
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
39.0
بارش فصلی (ضریب انحراف)
25.0
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
275.0
بارش خشکترین ماه [mm]
145.0
بارش گرمترین منطقه [mm]
154.0
بارش سردترین منطقه [mm]
215.0

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c3f4b37e-2510-4245-a127-4c77676c46b3
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد