جزییات افزونه

NC000348
شماره افزونه
NC000348
کد موسسه
ESP004
تاریخ اکتساب
November 1984
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
NRGC04461
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Avena
گونه
نام علمی
Avena sativa L.
محصول
Avena
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
NRGC04461 ESP080
شماره افزونه اهداکننده
NRGC04461 ESP080
نام افزونه
AVENA
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
20 October 1944
موقعیت محل جمع‌آوری
Cantabria, Cantabria, Potes
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۳٫۱۵۵۵۵۶
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۴٫۶۲۳۸۸۹
ارتفاع محل جمع‌آوری
۲۹۱
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲٫۳۲٫۷۴٫۷۵٫۸۸٫۳۱۱٫۳۱۳٫۲۱۳٫۶۱۱٫۹۸٫۷۵٫۹۴٫۲
میانگین دما [°C]۵٫۶۶٫۳۸٫۶۱۰٫۱۱۲٫۶۱۶٫۱۱۸٫۴۱۸٫۵۱۶٫۶۱۲٫۹۹٫۶۷٫۴
بیشینه دما [°C]۹۱۰۱۲٫۷۱۴٫۶۱۷۲۰٫۹۲۳٫۷۲۳٫۵۲۱٫۴۱۷٫۲۱۳٫۴۱۰٫۷
بارش ماهانه [mm]۶۷۵۸۵۶۸۰۶۴۵۵۳۹۵۱۶۴۸۳۱۰۲۹۰
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۱٫۹
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۵
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۴۴٫۵
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۳٫۷
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲٫۳
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۱٫۴
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۹٫۹
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۷٫۶
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۷٫۸
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۶٫۴
بارش سالانه [mm]
۸۰۹
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۰۲
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۳۹
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۲۵
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۷۵
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۴۵
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۵۴
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۱۵

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c3f4b37e-2510-4245-a127-4c77676c46b3
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد