جزییات افزونه

NC103936
شماره افزونه
NC103936
کد موسسه
ESP004
تاریخ اکتساب
12 July 2013
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Arachis
گونه
نام علمی
Arachis hypogaea L.
نام محصول ارائه شده
Cacahuete
نامهای افزونه
نام افزونه
Cacahua
شماره جمع‌آوری
765
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
11 June 2013
منبع جمع‌آوری
بازار یا فروشگاه
شناسه ماموریت جمع‌آوری
E173
شماره جمع‌آوری
765
موقعیت محل جمع‌آوری
Valencia, Valencia, El Puig de Santa Maria
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۹٫۵۹۱۱۱۱
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۰٫۳۰۲۲۲۲
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱۲
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۶٫۸۷٫۴۸٫۷۱۰٫۸۱۴۱۷٫۶۲۰٫۴۲۱۱۸٫۵۱۴٫۴۱۰٫۱۷٫۵
میانگین دما [°C]۱۱٫۱۱۱٫۲۱۳٫۴۱۵٫۴۱۸٫۳۲۱٫۸۲۴٫۵۲۵۲۲٫۹۱۸٫۹۱۴٫۵۱۱٫۸
بیشینه دما [°C]۱۵٫۵۱۵٫۱۱۸٫۲۲۰۲۲٫۷۲۶۲۸٫۷۲۹٫۱۲۷٫۳۲۳٫۴۱۸٫۹۱۶٫۲
بارش ماهانه [mm]۳۰۳۳۳۱۳۱۳۳۲۴۱۰۱۸۵۶۸۲۵۰۴۳
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۷٫۴
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۷
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۴۹٫۹
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۹٫۱
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۶٫۸
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۲٫۳
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۸٫۷
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۳٫۷
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۴٫۱
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱۱٫۳
بارش سالانه [mm]
۴۴۱
بارش گرمترین ماه [mm]
۸۲
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۰
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۴۹
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱۸۸
بارش خشکترین ماه [mm]
۵۲
بارش گرمترین منطقه [mm]
۸۴
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۰۶

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c6b0b25e-c3fe-41d6-820f-d457bd848c7e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
۲۷ اکتبر ۲۰۱۶