جزییات افزونه

NC103936
شماره افزونه
NC103936
کد موسسه
ESP004
تاریخ اکتساب
July 12, 2013
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
آرایه‌بندی
جنس
Arachis
گونه
نام علمی
Arachis hypogaea L.
محصول
Groundnut
نام محصول ارائه شده
groundnut
نامهای افزونه
نام افزونه
Cacahua
شناسه دیگر
BGE045795 ESP004
شماره جمع‌آوری
765
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
June 11, 2013
منبع جمع‌آوری
بازار یا فروشگاه
شماره جمع‌آوری
765
موقعیت محل جمع‌آوری
El Puig de Santa Maria, province of Valencia
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ESP173
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
39.59111
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
-0.30222
ارتفاع محل جمع‌آوری
12
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]6.87.48.710.814.017.620.421.018.514.410.17.5
میانگین دما [°C]11.111.213.415.418.321.824.525.022.918.914.511.8
بیشینه دما [°C]15.515.118.220.022.726.028.729.127.323.418.916.2
بارش ماهانه [mm]30.033.031.031.033.024.010.018.056.082.050.043.0
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
17.4
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
8.7
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
0.4
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
49.9
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
29.1
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
6.8
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
22.3
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
18.7
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
23.7
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
24.1
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
11.3
بارش سالانه [mm]
441.0
بارش گرمترین ماه [mm]
82.0
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
10.0
بارش فصلی (ضریب انحراف)
49.0
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
188.0
بارش خشکترین ماه [mm]
52.0
بارش گرمترین منطقه [mm]
84.0
بارش سردترین منطقه [mm]
106.0

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c6b0b25e-c3fe-41d6-820f-d457bd848c7e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
18 January 2019
ایجاد شد
27 October 2016