جزییات افزونه

GR 1328
شماره افزونه
GR 1328
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
September 4, 1980
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
DEU273
موسسه تکثیر ایمن
NOR051
آرایه‌بندی
جنس
Lolium
گونه
نام علمی
Lolium perenne L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
DEU273
شماره جمع‌آوری
17/80
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
September 4, 1980
منبع جمع‌آوری
علفزار
شناسه ماموریت جمع‌آوری
Radoch-1980
شماره جمع‌آوری
17/80
موقعیت محل جمع‌آوری
am Hoppelberg, Harzvorland; Koordinaten Westerhausen
کد موسسه جمع‌آوری کننده
DEU146
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
51.842222
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
11.002222
مختصات مبهم
1400
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]-2.4-2.6-0.53.07.110.512.612.19.15.42.0-0.9
میانگین دما [°C]0.43.57.812.415.717.517.113.89.24.51.4
بیشینه دما [°C]2.53.47.512.617.621.022.422.118.513.07.13.7
بارش ماهانه [mm]37.032.039.044.056.071.059.059.040.039.043.039.0
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
8.6
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
8.0
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
0.3
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
63.3
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
22.4
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
-2.6
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
25.0
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
16.7
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
1.3
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
16.7
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
0.6
بارش سالانه [mm]
558.0
بارش گرمترین ماه [mm]
71.0
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
32.0
بارش فصلی (ضریب انحراف)
24.0
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
189.0
بارش خشکترین ماه [mm]
108.0
بارش گرمترین منطقه [mm]
189.0
بارش سردترین منطقه [mm]
108.0

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c74d47de-995c-405c-8a23-8fb4bc9ce3cf
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 February 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد