جزییات افزونه

GR 1328
شماره افزونه
GR 1328
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
4 September 1980
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
AEGIS
Accession is part of the European Collection
موسسه اهداکننده
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Lolium
گونه
نام علمی
Lolium perenne L.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
17/80
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
4 September 1980
منبع جمع‌آوری
علفزار
شناسه ماموریت جمع‌آوری
Radoch-1980
شماره جمع‌آوری
17/80
موقعیت محل جمع‌آوری
am Hoppelberg, Harzvorland; Koordinaten Westerhausen
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۵۱٫۸۴۲۲۲۲
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۱٫۰۰۲۲۲۲
مختصات مبهم
1400
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۲٫۴‎−۲٫۶‎−۰٫۵۳۷٫۱۱۰٫۵۱۲٫۶۱۲٫۱۹٫۱۵٫۴۲‎−۰٫۹
میانگین دما [°C]۰٫۴۳٫۵۷٫۸۱۲٫۴۱۵٫۷۱۷٫۵۱۷٫۱۱۳٫۸۹٫۲۴٫۵۱٫۴
بیشینه دما [°C]۲٫۵۳٫۴۷٫۵۱۲٫۶۱۷٫۶۲۱۲۲٫۴۲۲٫۱۱۸٫۵۱۳۷٫۱۳٫۷
بارش ماهانه [mm]۳۷۳۲۳۹۴۴۵۶۷۱۵۹۵۹۴۰۳۹۴۳۳۹
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۸٫۶
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۶۳٫۳
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۲٫۴
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۲٫۶
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۵
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۶٫۷
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱٫۳
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۶٫۷
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۰٫۶
بارش سالانه [mm]
۵۵۸
بارش گرمترین ماه [mm]
۷۱
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۳۲
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۲۴
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱۸۹
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۰۸
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۸۹
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۰۸

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c74d47de-995c-405c-8a23-8fb4bc9ce3cf
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد