جزییات افزونه

W6 26617
شماره افزونه
W6 26617
کد موسسه
USA022
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
20 January 2005
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Elytrigia
نام علمی
Elytrigia lolioides (P. Candargy) Nevski
محصول
نامهای افزونه
نام افزونه
KAZ04-33-088
شناسه دیگر
W6 26617 USA126
شناسه دیگر
KAZ04-33-088
شناسه دیگر
GS 0704
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
2004
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
موقعیت محل جمع‌آوری
East Kazakhstan province, near farm Baizak, gorge Kanchengiz, mountainain Aktas
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۴٫۲۴۹۷۲۲
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۷۷٫۷۶۲۲۲۲
ارتفاع محل جمع‌آوری
۷۷۶
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۱۵٫۵‎−۱۴٫۳‎−۶٫۵۱٫۹۷٫۸۱۲٫۲۱۴٫۴۱۲٫۷۷٫۳۰٫۵‎−۶٫۴‎−۱۱٫۷
میانگین دما [°C]‎−۱۰٫۵‎−۹٫۳‎−۱٫۷۷٫۶۱۳٫۶۱۸٫۱۲۰٫۶۱۹٫۴۱۴٫۱۶٫۴‎−۱٫۷‎−۷٫۱
بیشینه دما [°C]‎−۵٫۴‎−۴٫۳۳٫۱۱۳٫۳۱۹٫۳۲۴٫۱۲۶٫۹۲۶٫۱۲۰٫۹۱۲٫۳۳٫۱‎−۲٫۵
بارش ماهانه [mm]۲۰۱۹۳۰۴۸۵۴۴۳۳۳۲۳۲۵۳۹۳۲۲۵
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۵٫۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۱٫۲
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۱۰٫۳
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۶٫۹
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۱۵٫۵
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۴۲٫۴
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۳٫۱
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
‎−۹
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۹٫۳
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۹
بارش سالانه [mm]
۳۹۱
بارش گرمترین ماه [mm]
۵۴
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۹
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۳۳
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱۴۵
بارش خشکترین ماه [mm]
۶۴
بارش گرمترین منطقه [mm]
۹۹
بارش سردترین منطقه [mm]
۶۴

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c7a184a8-0fb1-487c-9dc3-c479ee301299
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۳ ژوئیه ۲۰۱۴
ایجاد شد
داده ارائه نشد