جزییات افزونه

AzGR-4538
شماره افزونه
AzGR-4538
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
17 July 1957
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Achillea
گونه
نام علمی
Achillea biebersteinii Afan.
نام محصول ارائه شده
yarrow
نامهای افزونه
نام افزونه
Bibershteyin boymaderen
شناسه دیگر
DERMAN-379 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-379 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-379
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
17 July 1957
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-379
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c7f5c0a3-c9e7-4544-95d0-75782efdebea
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016