جزییات افزونه

DEU455-293
شماره افزونه
DEU455-293
موسسه دارنده
کد موسسه
DEU455
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
Breeding institute code
DEU455
Ancestral information (pedigree)
FREIBURG 4-61 / FREIBURG 236-75
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Vitis
گونه
نام علمی
Vitis vinifera Linné subsp. vinifera
نام محصول ارائه شده
wine grape
نامهای افزونه
نام افزونه
Prior
توضیحات
ACCENAME
true name
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c8040a93-8a08-46e8-9974-4456bd26c895
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
9 January 2014