جزییات افزونه

AzGR-4317
شماره افزونه
AzGR-4317
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
June 30, 1958
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Aconitum
نام علمی
Aconitum nasutum Fisch.ex Reichenb.
نام محصول ارائه شده
monkshood,wolfshbene
نامهای افزونه
نام افزونه
Burunlu kepenekcik
شناسه دیگر
DERMAN-69 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-69 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-69
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
June 30, 1958
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-69
کد موسسه جمع‌آوری کننده
AZE004
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c86ffcbe-e495-4175-b157-2a7b9ae28995
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 February 2019
ایجاد شد
27 October 2016