جزییات افزونه

AzGR-4317
شماره افزونه
AzGR-4317
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
30 June 1958
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Aconitum
نام علمی
Aconitum nasutum Fisch.ex Reichenb.
نام محصول ارائه شده
monkshood
نامهای افزونه
نام افزونه
Burunlu kepenekcik
شناسه دیگر
DERMAN-69 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-69 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-69
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
30 June 1958
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-69
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c86ffcbe-e495-4175-b157-2a7b9ae28995
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016