جزییات افزونه

NC006469
شماره افزونه
NC006469
کد موسسه
ESP004
تاریخ اکتساب
January 1979
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Vicia
گونه
نام علمی
Vicia faba L.
نام محصول ارائه شده
Haba
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
15
نام افزونه
Haba tarragona
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
26 May 1978
منبع جمع‌آوری
فروشگاه مزرعه
شناسه ماموریت جمع‌آوری
E002
شماره جمع‌آوری
15
موقعیت محل جمع‌آوری
Andalucia, Cadiz, Alcala de los Gazules, 500m
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۶٫۴۶۳۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۵٫۷۲۵۸۳۳
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱۵۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۷٫۶۸٫۱۱۰٫۱۱۱٫۷۱۴۱۶٫۹۱۹٫۲۲۰۱۸٫۲۱۴٫۸۱۰٫۷۸٫۲
میانگین دما [°C]۱۱٫۳۱۲۱۳٫۸۱۵٫۵۱۸۲۱۲۳٫۵۲۴۲۲٫۱۱۸٫۵۱۴٫۴۱۱٫۸
بیشینه دما [°C]۱۵۱۵٫۸۱۷٫۶۱۹٫۳۲۲۲۵۲۷٫۷۲۸٫۱۲۵٫۹۲۲٫۳۱۸٫۲۱۵٫۴
بارش ماهانه [mm]۱۰۴۱۰۱۱۰۴۶۳۳۳۱۲۱۳۱۹۷۵۱۱۸۱۲۹
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۷٫۲
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۷٫۷
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۴۴٫۷
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۸٫۱
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۷٫۶
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۰٫۵
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۲٫۵
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۲٫۸
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۳٫۲
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱۱٫۷
بارش سالانه [mm]
۷۶۲
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۲۹
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۷۲
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۵۱
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۶
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۳
بارش سردترین منطقه [mm]
۳۳۴

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:c885839b-f598-4dde-b3e9-54c2c9c846f5
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد