جزییات افزونه

AEG-1-1A
شماره افزونه
AEG-1-1A
کد موسسه
ISR003
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
TS 1
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Aegilops
گونه
نام علمی
Aegilops speltoides TAUSCH
نام محصول ارائه شده
goatgrass
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
TS 1 ISR005
شماره افزونه اهداکننده
TS 1 ISR005
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
موقعیت محل جمع‌آوری
Ashqelon
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۱٫۶۶۶۶۶۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۴٫۵۶۰۵۵۶
داده کره‌سنجی
WGS84
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۸٫۷۹٫۲۱۰٫۶۱۳٫۱۱۶٫۱۱۸٫۹۲۱٫۱۲۱٫۷۲۰٫۲۱۷٫۳۱۳٫۸۱۰٫۶
میانگین دما [°C]۱۳٫۴۱۳٫۹۱۵٫۸۱۸٫۲۲۱٫۱۲۳٫۶۲۵٫۴۲۶٫۱۲۴٫۷۲۲٫۶۱۹٫۲۱۵٫۴
بیشینه دما [°C]۱۸۱۸٫۷۲۱۲۳٫۴۲۶۲۸٫۴۲۹٫۷۳۰٫۶۲۹٫۳۲۷٫۹۲۴٫۶۲۰٫۲
بارش ماهانه [mm]۱۰۰۶۴۴۸۱۰۳۱۱۵۷۱۱۰۳
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۲۰
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۷
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۴۴
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۰٫۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۸٫۷
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۱٫۹
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۶
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۵
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۵٫۴
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱۴٫۲
بارش سالانه [mm]
۴۱۵
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۰۳
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۱۱
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۷۴
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۶۷

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:ca5d03cf-4152-466d-aede-a433a3df61cc
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
25 August 2014