جزییات افزونه

01Z0100012
شماره افزونه
01Z0100012
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1960
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Zea
گونه
نام علمی
Zea mays L.
محصول
Maize
نام محصول ارائه شده
maize
نامهای افزونه
نام افزونه
A 34
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:cc062c91-c16b-4efc-ab34-4bdc9f476360
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد