جزییات افزونه

01C0100758
شماره افزونه
01C0100758
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1944
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Ancestral information (pedigree)
Panzer/Sol II
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
winter wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
SVALOEFS KRONEN
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:cd3d30cf-4608-47bd-abc7-b62f780412ed
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد