جزییات افزونه

01C0104786
شماره افزونه
01C0104786
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1992
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Ancestral information (pedigree)
MELYANOPUS-28/MUTANT-1//KARLIK-106[GRIS-2001];
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
K 59256
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
winter wheat
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
K 59256 RUS001
شماره افزونه اهداکننده
K 59256 RUS001
نام افزونه
Hostianum 88
نام افزونه
Gostianum 88
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:cd8f48b5-fae3-4e05-a8cf-9bb660847a3c
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد