جزییات افزونه

داده‌های گذرنامه و چیزهای دیگر

GBK-035722
شماره افزونه
GBK-035722
موسسه دارنده
کد موسسه
KEN212
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
شماره افزونه اهداکننده
TK-BP-2265
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Phaseolus
نام علمی
Phaseolus vulgaris L. var. glp-1045
محصول
Common Bean
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1 January 1978
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:ce61076a-c1f8-4724-aacb-e7afde17433a
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۳ ژوئیه ۲۰۱۸
ایجاد شد
۱۳ ژوئیه ۲۰۱۸