جزییات افزونه

AzGR-4327
شماره افزونه
AzGR-4327
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
11 August 1954
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Nasturtium
نام علمی
Nasturtium officinale W.T.Aiton
محصول
watercress
نامهای افزونه
نام افزونه
Derman aji giji
شناسه دیگر
DERMAN-87 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-87 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-87
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
11 August 1954
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-87
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:ce63881c-72c2-43cd-9f16-f13ba3668953
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
۲۷ اکتبر ۲۰۱۶