جزییات افزونه

W6 24951
شماره افزونه
W6 24951
کد موسسه
USA022
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
24 February 2004
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Trifolium
نام علمی
Trifolium pratense L.
محصول
نامهای افزونه
نام افزونه
ICC 136919
شناسه دیگر
TJK03:15-079
شناسه دیگر
W6 24951 USA126
شناسه دیگر
NGRL 583 USA126
شناسه دیگر
ICC 136919
شناسه دیگر
KS 0803
شماره جمع‌آوری
15-079 TJK03
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
16 August 2003
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
TJK03:15-079
موقعیت محل جمع‌آوری
Orchard either side of Rd about 25 km out of Kharog on road to Vir.
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۷٫۵۴۸۶۱۱
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۷۱٫۷۱۵
ارتفاع محل جمع‌آوری
۲٬۲۱۳
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۱۴٫۵‎−۱۲٫۵‎−۵٫۵۰٫۹۴٫۴۸۱۰٫۹۱۰٫۸۵٫۹۰٫۷‎−۴٫۳‎−۹٫۶
میانگین دما [°C]‎−۹٫۷‎−۸‎−۱٫۸۵٫۵۹٫۸۱۴٫۴۱۷٫۷۱۷٫۸۱۳٫۱۶٫۸۰٫۳‎−۵٫۷
بیشینه دما [°C]‎−۴٫۹‎−۳٫۵۲٫۱۱۰٫۱۱۵٫۳۲۰٫۸۲۴٫۶۲۴٫۸۲۰٫۳۱۳٫۱۴٫۹‎−۱٫۸
بارش ماهانه [mm]۳۸۴۴۶۴۵۹۴۸۱۵۷۲۴۱۹۲۱۴۰
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۵
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۰٫۹
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۹۴٫۶
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۴٫۸
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۱۴٫۵
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۳۹٫۳
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۴٫۵
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۶٫۲
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۶٫۶
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۷٫۸
بارش سالانه [mm]
۳۶۱
بارش گرمترین ماه [mm]
۶۴
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۲
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۶۶
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱۷۱
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۳
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۴
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۲۲

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:ce989cde-e654-4ff1-9dba-607a50651dfb
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۳ ژوئیه ۲۰۱۴
ایجاد شد
داده ارائه نشد