جزییات افزونه

UL1300079
شماره افزونه
UL1300079
موسسه دارنده
کد موسسه
UKR075
تاریخ اکتساب
23 April 2009
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Petroselinum
نام علمی
Petroselinum crispum L.
محصول
parsley
نامهای افزونه
نام افزونه
VIR 403 Umega
شماره جمع‌آوری
00165
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شماره جمع‌آوری
00165
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Kolomyia Experimental Station
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:cee3a04a-96b7-40a6-9f71-30d25974c43b
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
۹ ژانویه ۲۰۱۴