جزییات افزونه

ISC 49
شماره افزونه
ISC 49
کد موسسه
ITA385
تاریخ اکتساب
1998
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
5273
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum turgidum L. subsp. dicoccon (Schrank) Thell.
نام محصول ارائه شده
emmer wheat
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
5273 ITA004
شناسه دیگر
PI 094620 USA138
شماره افزونه اهداکننده
5273 ITA004
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:cfe7afb0-0004-4b66-8c6d-65c65c2f4097
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
28 October 2016