جزییات افزونه

GBK-004130
شماره افزونه
GBK-004130
موسسه دارنده
کد موسسه
KEN212
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
شماره افزونه اهداکننده
KCC 1189
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Cajanus
نام علمی
Cajanus cajan (L.) Millsp.
محصول
Pigeon pea
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
5 January 1989
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:d25a2a7d-b2eb-45bf-8391-bf5007d6c671
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
١٣ يوليو ٢٠١٨
ایجاد شد
١٣ يوليو ٢٠١٨