جزییات افزونه

FRU00001
شماره افزونه
FRU00001
کد موسسه
HRV048
تاریخ اکتساب
1998
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Prunus
گونه
نام علمی
Prunus avium (L.) L.
محصول
sweet cherry
نامهای افزونه
نام افزونه
Gomilicka
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:d2d687aa-f569-45bb-a914-4621aee03b22
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد