جزییات افزونه

GUMP-TR00119
شماره افزونه
GUMP-TR00119
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
April 24, 2003
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
NLD009
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903404
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
نام علمی
Trifolium repens L.
نام محصول ارائه شده
White clover
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903404 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903404 AUT001
شماره جمع‌آوری
S-2002-0209
نام افزونه
Alice
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
S-2002-0209
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:d4b08d06-0d45-4301-b45a-9bd09c8def63
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد