جزییات افزونه

AzGR-4306
شماره افزونه
AzGR-4306
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
July 18, 1982
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Viscum
گونه
نام علمی
Viscum album L.
نام محصول ارائه شده
nistletoe
نامهای افزونه
نام افزونه
Agh badamburj
شناسه دیگر
DERMAN-45 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-45 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-45
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
July 18, 1982
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-45
کد موسسه جمع‌آوری کننده
AZE004
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:d4f46aa5-8832-4029-92c5-b2c4966f1a98
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 February 2019
ایجاد شد
28 October 2016