جزییات افزونه

AzGR-4295
شماره افزونه
AzGR-4295
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
13 August 1997
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Allium
گونه
نام علمی
Allium victorialis L.
نام محصول ارائه شده
onion
نامهای افزونه
نام افزونه
Soghan
شناسه دیگر
DERMAN-31 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-31 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-31
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
13 August 1997
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-31
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:d54bde99-32dc-497b-840c-6a67522a8159
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016