جزییات افزونه

AzGR-4325
شماره افزونه
AzGR-4325
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
14 July 1943
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Cardamine
نام علمی
Cardamine impatiens L.
نام محصول ارائه شده
bittercress
نامهای افزونه
نام افزونه
Tokhunma urekotu
شناسه دیگر
DERMAN-85 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-85 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-85
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
14 July 1943
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-85
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:d551ea6a-5f05-4fa5-9970-58acaabdfcd3
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016