جزییات افزونه

AzGR-4292
شماره افزونه
AzGR-4292
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
June 28, 1961
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Juniperus
نام علمی
Juniperus sabina L.
نام محصول ارائه شده
jiniper
نامهای افزونه
نام افزونه
Gazakh ardij
شناسه دیگر
DERMAN-22 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-22 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-22
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
June 28, 1961
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-22
کد موسسه جمع‌آوری کننده
AZE004
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:d65f04a4-18d9-43c0-92b8-6d8bae68836b
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 February 2019
ایجاد شد
27 October 2016