جزییات افزونه

BVAL-213022
شماره افزونه
BVAL-213022
کد موسسه
AUT001
تاریخ اکتساب
1969
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L.
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
Wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
Sipbachzeller Linie b
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1973
منبع جمع‌آوری
مزرعه
موقعیت محل جمع‌آوری
Andrichsfurt
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۸٫۲۵
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۳٫۵۱۶۶۶۷
ارتفاع محل جمع‌آوری
۴۴۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۶٫۱‎−۵٫۳‎−۱٫۵۲٫۴۶٫۷۱۰٫۱۱۱٫۸۱۱٫۳۸٫۱۳٫۶‎−۳٫۶
میانگین دما [°C]‎−۲٫۴‎−۰٫۹۳٫۸۸٫۲۱۲٫۹۱۶٫۱۱۷٫۸۱۷٫۲۱۴۸٫۶۳٫۳‎−۰٫۶
بیشینه دما [°C]۱٫۳۳٫۵۹٫۲۱۴٫۱۱۹٫۱۲۲٫۲۲۳٫۹۲۳٫۲۱۹٫۹۱۳٫۷۶٫۸۲٫۵
بارش ماهانه [mm]۸۶۷۲۷۷۸۱۱۰۷۱۲۹۱۴۲۱۲۱۸۵۷۱۷۲۹۷
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۸٫۲
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۰٫۲
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۷۱٫۱
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۳٫۹
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۶٫۱
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۳۰
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۷
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۸٫۶
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۷
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۱٫۳
بارش سالانه [mm]
۱٬۱۴۰
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۴۲
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۷۱
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۲۴
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۹۲
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۲۸
بارش گرمترین منطقه [mm]
۳۹۲
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۵۵

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:d672c646-ce89-4d86-96b7-02f0e786e1ec
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد