جزییات افزونه

GUMP-TP00122
شماره افزونه
GUMP-TP00122
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
April 24, 2003
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
FRA035
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903400
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
نام علمی
Trifolium pratense L.
نام محصول ارائه شده
red clover
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903400 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903400 AUT001
شماره جمع‌آوری
S-2002-0296
نام افزونه
Triel
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
S-2002-0296
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:d69d35e3-613d-4787-ba25-06108e393b32
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد