جزییات افزونه

AzGR-4326
شماره افزونه
AzGR-4326
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
1987
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Barbarea
نام علمی
Barbarea vulgaris W.T.Aiton
نام محصول ارائه شده
wintercress
نامهای افزونه
نام افزونه
Govsvary vezerek
شناسه دیگر
DERMAN-86 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-86 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-86
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1987
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-86
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:d6f8f95c-c169-461e-bfa4-82108c01b0da
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016