جزییات افزونه

TARS 16476
شماره افزونه
TARS 16476
کد موسسه
USA108
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
27 April 1938
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Phyllostachys
نام علمی
Phyllostachys purpurata McClure
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
M'uk Chuk
شناسه دیگر
2151
شناسه دیگر
TARS 16476 USA126
شناسه دیگر
STRAIGHTSTEM
شناسه دیگر
PI 128797
شناسه دیگر
M'uk Chuk
شماره جمع‌آوری
2151
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شماره جمع‌آوری
2151
موقعیت محل جمع‌آوری
From I Hing, Kiangsu
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:d7e406b0-57aa-4ca6-9cf8-3efac5ed1df2
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 July 2014
ایجاد شد
داده ارائه نشد