جزییات افزونه

GUMP-TM00243
شماره افزونه
GUMP-TM00243
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
22 October 2008
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه اهداکننده
DNR008
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
نام علمی
Trifolium medium L.
نام محصول ارائه شده
zigzag clover
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:d82d3bce-0feb-43d7-b9b5-ff5b2d5445aa
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد