جزییات افزونه

01C0103770
شماره افزونه
01C0103770
موسسه دارنده
افزونه تاریخی
این رکورد تاریخی افزونه است
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1986
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Ancestral information (pedigree)
BEZOSTAYA-4/BEZOSTAYA-1[GRIS-2001];
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
winter wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
Opaks 2
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:d9fdb7c1-e286-4a04-b2fa-fadcaf3ce777
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
9 January 2014