جزییات افزونه

SWBESSO
شماره افزونه
SWBESSO
موسسه دارنده
کد موسسه
CHE100
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L.
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
soft wheat
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:daf907c0-ef69-4711-9d5a-5f8143d8ec51
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
9 January 2014